Top.Mail.Ru
+371 20 016 507
Dzelzavas iela 13, Rīga, Latvija.
info@letsrealestate.eu

Privacy Policy

SIA Lets Real Estate Group, reģistrācijas numurs: 40203295506, Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 13-37, Rīga, Latvija, LV-1084, (turpmāk LRE Group) aicina iepazīties ar mūsu privātuma politiku, lai saprastu, kā un kāpēc mēs iegūstam un izmantojam jūsu datus. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regulā)

Kā tiek izmantoti jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tad kad Jūs mums tos sniedzāt izmantojot mūsu timekļa vietni letsrealestate.eu un noslēdzot ar mums sadarbības līgumu. Personas dati tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:
– sniegt Jums pakalpojumus,
– personalizēt Jūsu piekļuvi sistēmai,
– nodrošināt Jums klienta atbalstu,
– analizēt tīmekļa vietnes pārlūkošanas paradumus. Tas ļauj mums uzlabot un tieši jums pielāgot pārlūkošanas iespējas, kā arī piedāvāt jums aktuālus reklāmas materiālus,
– uzlabot tīmekļa vietnes darbību un pārlūkošanas pieredzi un pārliecināties, vai tās saturs ir drošs un ērti lietojams gan datorā, gan mobilajās ierīcēs,
– marketinga un komunikācijas vajadzībām.
– sadarbības līguma noslēgšanai.

Mēs vēlamies jūs informēt par mūsu pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem, taču darīsim to tikai tad, ja esat piekritis saņemt šādu informāciju.

LRE Group leģitīmas intereses ir veikt komercdarbību, sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un klientu atbalstu, izstrādāt un attīstīt savus pakalpojumus, administrēt maksājumus, apstrādāt savu klientu datus piedāvājot savus pakalpojumus.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Mēs apstrādājam sekojošos personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājuma datus,dzīvesvietas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī sadarbības līgumā norādītā Jums piederošā nekustamā īpašuma datus. Juridiskai personai: biznesa e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa numurs.
Vēlamies Jūs informēt, ka letsrealestate.eu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?
Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus: finanšu, reklāmas, marketinga vai citus pakalpojumus.

Lai novērstu krāpšanas vai citu noziedzīgu darbību risku un pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza, mēs varam to nodot valsts organizācijām, kas nodarbojas ar krāpšanas un noziedzības apkarošanu. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību. Jūsu personas dati tiek aizsargāti arī tad, ja tos nodod ārpus izdevniecības. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mūsu uzticamie partneri arī droši uzglabātu jūsu personas datus.
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Kā tiek uzglabāti jūsu personas dati?
Jūsu personas dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, izmantošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Lai to nodrošinātu, tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas vairākos līmeņos. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis, administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku. Arhivētā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr Jūsu vai Jūsu pārstāvētā uzņēmuma profils tīkla vietnē, sadarbības līgums ir aktīvs un 5 gadus pēc Jūsu vai Jūsu pārstāvētā uzņēmuma profila dzēšanas, līguma termiņa beigām.

Trešo pušu tīmekļa vietnes
Mūsu tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Katrai tīmekļa vietnei ir atsevišķa privātuma politika. Ja apmeklējat šādas tīmekļa vietnes, mēs iesakām pirms jebkādas informācijas sniegšanas vispirms iepazīstieties ar to privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par citu tīmekļa vietņu politiku.

Personas datu labošana vai dzēšana?
Nepieciešamības gadījumā jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai dzēst savus datus. Ja vairs nevēlaties, lai sūtām informāciju par saviem piedāvājumiem un pakalpojumiem, jūs varat atteikties no turpmākas ziņojumu saņemšanas izmantojot e-pastu info@letsrealestate.eu. Ja jūsu dati tiek izmantoti pamatojoties uz leģitīmām interesēm, jums jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, taču atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt, ka pakalpojums jums vairs nebūs pieejams.

Ja ir radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu info@letsrealestate.eu
Ja jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).